Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi Toplantısında Buğday Derneği projeleri ve IFOAM Kongre sunumu

By , 26/12/2012 11:41

19.12.2012 tarihli Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi yıllık olağan toplantısında, komite üyesi Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’ni sunum yapmak üzere davet etti.

Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’ni sunum yapmak üzere davet etti. Toplantıya Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği adına katılan Batur Şehirlioğlu Buğday Derneği’nin organik tarım ile ilgili faaliyetleri ve IFOAM 2014 Kongre çalışması ile ilgili iki sunum yaptı. Tarımsal araştırmalar ve politikalar genel müdürlüğü, Ege Üniversitesi ve Bakanlık da diğer sunum yapan kuruluşlar idi. Ege Üniversitesi adına Prof. Dr. Ahmet Altındişli “Türkiye de organik tarım eğitimi veren kurumlar ve hangi konularda araştırma yapıyorlar” konulu, Bakanlık “Organik Tarım Eylem Planı”, Tagem ise araştırma ve yayınlarına dair sunumlar yaptılar.

Organik Tarım’ın gelişimi ve yaygınlaştırılması adına bilgi paylaşımının yanı sıra görüş ve önerilerin alınıp üzerine tartışmaların yapıldığı toplantıya çeşitli bakanlıklar ve sektör paydaşlarından 30 civarı katılımcı katıldı.

BİLGİ NOTU: Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi, bakanlık ve müsteşarlık temsilcileri, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, üniversitelerden oluşan organik tarımın gelişmesi, yaygınlaştırılması konusunda tespit, öneriler yapan, stratejiler geliştiren, öncelikli konuları belirleyen ve tavsiye niteliğinde kararlar alan, ilgili konularda çalışma grupları oluşturan bir yapı. Komite yılda en az bir kez toplanıyor.

 

Leave a Reply

*

Panorama Theme by Themocracy