Buğday Derneği %100 Ekolojik Pazar Güz zirai ilaç kalıntı analizleri ve Kalecik arazi ziyareti

By , 27/12/2012 01:23

Buğday Derneği üretici arazi ziyaretleri ve Belediyeler ile ortak zirai ilaç kalıntı analiz çalışmaları devam ediyor

Buğday Derneği’nin, Şişli Belediyesi ve Kartal Belediyesi’nin %100 Ekolojik Pazarlarda satılan ürünlerde zirai ilaç kalıntısı olup olmadığına dair bir süredir düzenli olarak yaptırdığı analiz çalışmaları devam ediyor. Güz döneminde, 29 Eylül’de Şişli, 11 Kasım’da Kartal %100 Ekolojik Pazarlarda dört tezgahtan dört farklı üreticiye ait sekiz farklı üründen alınan numineler Intertek Laboratuarlarında 369 ayrı zirai ilaç etken maddesi açısından analize tabi tutuldu. Ürünlerin biri hariç analizler tamamıyla temiz çıkarken bir üreticiye ait tek bir üründe çıkan alt sınırdaki etken maddenin komşu bahçede kullanılan bir zirai ilaçtan kaynaklı bulaşma vakası olduğu tespit edilerek ilgili ürünlerin satışı durdurulurken, ilgili arazi sertifika dışına çıkarıldı. Bugüne kadar ( altı buçuk yıldır ) sizler için %100 Ekolojik Pazarlar’da 27 analizde, 31 farklı üreticinin 51 farklı ürünü zirai ilaç kalıntı analizine tabi tuttuk.

Buğday Derneği’nin ziraat mühendisi Özlem Çarkçıoğlu aracılığı ile %100 Ekolojik Pazarlara ürün tedarik eden üreticilerin arazilerine yaptığı ziyaretlerde Kalecik son ziyaret bölgesi oldu. Kalecikte yapılan ziyarette üreticiler Mustafa ve İsmail Songür ile Metin Yılmaz’ın arazi, depo ve seralarına bakıldı. Son üç yılda 35 üreticinin arazileri kritik dönemlerde sizler için ziyaret edilmiş olup, pazarlarımıza gelen ürünler ve miktarları ile arazideki durum mukayese edilmiştir.

Üreticilerin yanı sıra  %100 Ekolojik Pazarlara katılan aracıların da depoları Buğday Derneği’nce denetleniyor, stokları izleniyor. Aracıların depolarda stoklayarak sonraki pazarlara çıkardığı her bir üreticiye ait her bir ürün için stok takip formları ile stok takibi yapılıyor.

Bugüne kadar pazar içinde Buğday Derneği’nin yaptığı denetimler, aldığı kayıtlar, çektiği fotoğraflar, şüpheli durum ve ürünlerin ilgili sertifika kuruluşlarına bildirilmesi, %100 Ekolojik Pazarlarda yapılan analizler ve arazi ziyaretleri sayesinde bazı üreticiler ve aracılar sertifika kuruluşları ve belediyelerce, tespit edilen durum özelinde, sektörden ihraç edildi, ekolojik pazarlardan men edildi, uyarı/ihtar aldı veya belirli araziler organik tarım sistemi dışına alındı.

Analiz sonuçlarını ve Buğday Derneği ziraat mühendislerinin arazi ziyaretlerine dair fotoğraflarını %100 Ekolojik Pazarlarda halkla ilişkiler standlarımızda inceleyebilirsiniz.  

Leave a Reply

*

Panorama Theme by Themocracy